Toggle Mobile Menu

Storskrald

Storskrald bliver hentet torsdage i lige uger, og skal stilles på vendepladsen i bunden af Marius Jensens Vej ved siden af affaldsøen. Storskrald må TIDLIGST sættes ud onsdag aften før afhentningsdagen. Overholdes dette ikke, risikerer vi at miste ordningen. Derudover er storskraldet til gene for beboerne op til vendepladsen.