Toggle Mobile Menu

Affaldsøer

Alle beboere ønsker naturligvis et pænt og rent Nørrevang. Ligesom vi ønsker mindst mulig risiko for rotter og andre skadedyr. Sørg derfor for at smide dit affald i containere der kan lukkes tæt. Undgå også at henstille affald udenfor containerne.