Toggle Mobile Menu

Nyt om hække og havelåger

27-09-2020 -

Det er ved at lysne med hensyn til genplantning af bøgehæk. Men det bliver ikke som vi kunne ønske eller forvente med økonomien. I forbindelse med byggesagen har Herlev Boligselskab sparet en betaling for grogaranti væk. En oplysning som vi har fået sent i forløbet. Det betyder at al beplantningen reelt er vores fælles ansvar. Især er det vigtigt med bøgehækkene, da de er et centralt element i lokalplanen. Der har været tovtrækkeri i længere tid og KAB har været behjælpelig med at presse på for at byggesagen eller entreprenøren skulle betale genplantningen. Det er blankt afvist.

Men vi er som afdeling forpligtet til at sikre at hækkene er der, og derfor er vi nødt til selv at forestå genplantningen. Ejendomskontoret/KAB arbejder med en gartner om et tilbud på at få løst opgaven. Ikke helt billig, da vi nok er nødt til at få udskiftet jorden flere steder. Bestyrelsen har bekræftet, at vi enige i, at det næppe er fornuftigt, at genplante de hæklinjer der går vinkelret på facaderne under udkragninger ved 2 etages boligerne. Derfor har vi besluttet at prøve at søge kommunen om dispensation til at man kan lave et hegn i stedet med samme træbeklædning som på facaderne. Når vi kender udgiften samt tidsplanen og når der sendes en dispensationsansøgning kommer der mere info her på afdelingens hjemmeside.

Endelig ved vi nu, at der efter mange måneders ventetid og rykkere til kommunen er der nyt på vej med havelågerne. Afdelingen får en dispensation, så der kan gives tilladelse til opsætning af havelåger. Det betyder, at hver enkelt af os skal søge om det, og at det er en bestemt havelåge, og at den skal være sort. Så snart vi har den i hus og materialet til ansøgningerne er klar kommer der info her på hjemmesiden

Kjeld

Skrevet af: Ronnie Poulsen