Toggle Mobile Menu

Udvalg

I Nørrevang er der nedsat forskellige udvalg, som varetager forskellige opgaver og interesser i afdelingen. Herunder kan du se lidt om deres funktion samt medlemmer. Ønsker du at deltage i et udvalg, kan du tage kontakt til enten bestyrelsen eller et medlem fra det givne udvalg.

 

Festudvalg

Festudvalget arrangerer forskellige sociale arrangementer i Nørrevang, som f.eks sommerfest og julearrangement. Har du ideer til et arrangement, kan du kontakte et af medlemmerne fra udvalget.

Grundet mange fraflytninger af medlemmer i festudvalget er det midlertidig lukket ned. Men vi opfordre alle interesserede til at skrive til Bestyrelsen og så kan vi forhåbentlig snarest få etableret et nyt udvalg.

 

Fælleshusudvalg

Fælleshusudvalget sørger for driften af vores fælleshus, hvilket omfatter indkøb af service og udstyr, opkrævning af leje, udlevering af nøgler samt kontrol af fælleshuset ved aflevering.

 • Lise Eliasson (ansvarlig)
 • Anne Riis Holck
 • Helle Nicolay
   

Legepladsudvalg

I byggesagens budget blev der afsat 250.000 kr til etablering af en legeplads på fællesarealet. Legepladsudvalget blev nedsat for at planlægge, indhente tilbud på legeplads, samt beslutte hvilket leverandørforslag der skulle vælges. Efter endt projekt er der ikke yderligere opgaver til udvalget. Dog vil udvalget løbende se til vedligeholdelse og evt. opdatering af legepladsen.

 • Ronnie Fischer Poulsen
 • Camilla Bertelsen
 • Maria Bruus Jensen
 • Sandie Engelsted de Fries


Webudvalg

Webudvalget varetager Nørrevangs hjemmeside, bookingsystemet til fælleshuset samt afdelingens emailadresser. Udvalget arbejder jævnligt med opdatering af hjemmesiden, hvad angår indhold, dokumenter, billeder og informationer. Har du forslag eller ønsker til indhold på hjemmesiden, kan du kontakte udvalget.

 • Ronnie Fischer Poulsen
 • Michael Barrett Boesen