Toggle Mobile Menu

Parkering

Der blev i maj 2020 lagt op til en ny parkeringsordning. Herunder kan du se relevante dokumenter, som beskriver parkeringsordningens retningslinjer.

Aftaleindhold P-forhold
P-forhold FAQ

Forslaget til ordningen blev sendt ud til brevafstemning (pga. covid-19 regler), og blev nedstemt med følgende notat fra bestyrelsen:

"Så er spændingen udløst. Ca 75% af stemmesedlerne blev afleveret og der var et klart flertal af nejstemmer.
Indholdet i en P-kontrol ordning var foldet så meget ud i det udsendte materiale, som vi nu formåede. Der kan være flere årsager til såvel et ja som et nej, men resultatet betyder, at vi ikke umiddelbart kan realisere en ordning med et indhold som beskrevet eller noget lignende.
Det er bestyrelsens vurdering, at vi ikke kan pege på mulige ændringer, der kunne have givet et andet resultat, hvis klagepunkterne fra dagligdagen skal afhjælpes.
Tilbage står så beslutningen på afdelingsmødet, hvor et markant flertal stemte for at indføre en P-kontrol ordning. Det har vi  arbejdet loyalt efter og den beslutning stemte vi derfor heller ikke om, men indholdet i en ordning.
Bestyrelsen har besluttet at lade den beslutning stå indtil næste ordinære afdelingsmøde. Så er der mulighed for at ændre den eller bekræfte den. Samtidig kan der være en dialog om andre forslag, såfremt der indsendes forslag, når mødet varsles."